यस पृष्ठमा अष्ट्रेलिया सरकार तथा राज्य सरकारद्वारा नेपाली भाषामा प्रकाशित कोरोनाभाइरस सम्बन्धी आधिकारीक जानकारी संकलन गरिएको छ। हामीसँग नयाँ जानकारी उपलब्ध हुने बित्तिकै यस पृष्ठ अद्यावधिक गर्नेछौं।

This page is the compilation of useful information about Coronavirus (COVID 19) published by the Australian Government and State Governments translated in Nepali Language. This page will be updated regularly as new information becomes available. For a collection of resources for the general public and industry about coronavirus (COVID-19) in English visit https://www.health.gov.au.

Information from Australian Government

COVID-19 – बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
(Frequently Asked Questions)
संक्रमण निश्चित भएको व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएकाहरूका लागि जानकारी
(Information for close contacts of a confirmed case)
कोभिड (COVID) -19: लक्षणहरूको पहिचान
COVID-19 Identifying the symptoms
सामाजिक दूरी सम्बन्धी निर्देशन
(Social distancing guidance)
घरमा अलग्गै बस्ने (आइसोलेसन) सम्बन्धी निर्देशन
(Isolation guidance)
आफ्नो समुदायमा फर्किने
(Returning to your community)
 विद्यालय र प्रारम्भिक बाल्यावस्था केन्द्र, विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई जानकारी
(Information for schools and early childhood centres, students and their parents)
आवासीय वृद्ध स्याहार सेवाका निवासी, उनीहरूका परिवार सदस्य र आगन्तुकहरूका लागि जानकारी
(Information for residents of residential aged care services, their family members and visitors)
Sourced from: https://www.health.gov.au/resources; http://scoa.org.au/sector-collaboration/sector-updates/covid-19-resources-nepalese/

Information from NSW Government

हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, फैलनबाट रोक्नुहोस्
(Hygiene Etiquette – help us stop the spread)
कर्मचारीलाई तुरन्तै बताउनुहोस् यदि
(Tell Staff Immediately)
कोभिड-१९ को प्रसार सुस्त गर्दै
Slowing the spread of COVID-19
source: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/covid-19-resources.aspx

Information from Victorian Government

तपाईंको Coronavirus को खतरा घटाऊनुहोस्
Reduce your risk from Coronavirus (COVID 19)
source: https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/nepali

Information from South Australian Government

छ सरल तरिकाहरू
Six simple steps
source: https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/nepali